திருகோணமலை தூய சதாசழிகாய அன்னை ஆலயம் புதிய பங்காக பிரகனப் படுத்தும் நிகழ்வும்

இது திருகோணமலை தூய சதாசகாய அன்னை ஆலயம் அன்புவழிபுரம்.புதிய பங்காக பிரகனப் படுத்தும் நிகழ்வும் ,சிறப்பு திருப்பலி ஆராதனையும்

திருகோணமலை மறைமாவட்ட ஆயர் அதி வணக்கத்திற்குரிய கலாநிதி கிறிஸ்டியன் நோயல் இம்மானுவேல் ஆண்டகையினால் ஒப்புக்கொடுக்கப்படுகின்றது

Comments are closed.