அச்சுநகர் புனித சூசையப்பர் ஆலய உத்தான பூமியின் சிற்லாலயம் யாழ் மறைமாவட்ட ஆயர் அதிமேதகு ஜஸ்ரின் ஞானப்பிரகாசம் அடிகளால் திறந்து வைக்கப்பட்டது.

Comments are closed.