முல்லைத்தீவு மாணவன் செயற்கை கை ஒன்றை உருவாக்கி சாதனை : குவியும் வாழ்த்துக்கள்!

Comments are closed.