81ஆவது அகவையில மன்னார் மறைமாவட்டத்தின் முன்னாள் குருமுதல்வர்

மன்னார் மறைமாவட்டத்தின் மூத்த குருவும் முன்னாள் குருமுதல்வருமான ஏ.சேவியர் குரூஸ் அடிகளார் தமது 81ஆவது அகவையில் குருத்துவத்தின் 58ஆவது நிறைவு தினத்தைகொண்டாடினார்.

மன்னார் மறைமாவட்டம் பிரிக்கப்படுவதற்கு முன்னர் யாழ் மறைமாவட்டத்திலும் பிரிக்கப்பட்ட பின்னர் மன்னார் மறைமாவட்டத்திலும் சீரோடும் சிறப்போடும் பணியாற்றிய ஏ.சேவியர் குரூஸ் அடிகளார் 1938ஆம் ஆண்டு பிறந்தவர்.

அவர் 1961ஆம் ஆண்டு உறோமாபுரியில் குருவாகத் திருநிலைப்படுத்தப்பட்டார்.

பின்னர் யாழ் புனித மரியன்னை பேராலயத்தில் (1962 – 1965) உதவிப் பங்குத்தந்தையாகவும் உயிலங்குளத்தில் (1965 – 1967) பங்குத்தந்தையாகவும் பின்னர் முருங்கன் பங்குத்தந்தையாகவும் (1968 – 1970) யாழ் புனித மடுத்தீனார் குருமட அதிபராகவும் (1972 – 1976) பணியாற்றினார். 1976 – 1978 காலப்பகுதியில் உரோமாபுரியில் உயர் கல்வியை மேற்கொண்ட பின்னர் 1978 – 1981 காலப்பகுதியில் யாழ் அடைக்கல அன்னை ஆலய பங்குத்தந்தையாக பணியாற்றியுள்ளார்.

1981ஆம் ஆண்டு முதல் 2017ஆம் ஆண்டு வரை மன்னார் மறைமாவட்ட குருமுதல்வரரக பணியாற்றிய இவர் அதே பணியோடு மன்னார் மறைமாவட்ட புனித செபஸ்தியார் போராலய பங்குத்தந்தையாகவும் (1981 – 1986) மறைமாவட்ட நிதி முகாமையாளராகவும் (1987 – 1989) மன்னார் மறைமாவட்ட சிறிய குருமட அதிபராகவும் (1989 – 1995) பின்னர் மீண்டும் மறைமாவட்ட நிதிமுகாமையாளராகவும் (1959 – 2007) பணியாற்றியுள்ளார்.
பின்னர் மன்னார் மறைமாவட்ட சிறிய குருமட அதிபராக (2007 – 2012) பணியாற்றி பணி ஓய்வு பெற்றுள்ளார்.

மன்னார் மாவட்ட துயர்துடைப்பு மறுவாழ்வு சங்கத்தின் தலைவராக இருந்து தற்போதும் பணியாற்றிக்கொண்டு வருகின்றார்.

மன்னார் மறைமாவட்டத்தின் மூத்த குரு ஏ.சேவியர் குரூஸ் அடிகளார் தனது 81ஆவது அகவையில் ,குருத்துவத்தின் 58ஆவது நிறைவு தினத்தை இன்று கொண்டாடினார். என்பது மகிழ்வான செய்தியாகும்.

இவருக்கு மன்னார் மறைமாவட்ட ஆயர், குருக்கள், கன்னியர்கள், அருட்சகோதரர்கள், இறைமக்கள் சார்பான நல் வாழ்த்துக்களைத் தெரிவித்து நிற்கின்றோம்

Comments are closed.