சுவிஸில் நடைபெற்ற மருதமடு அன்னையின் திருவிழா

சுவிஸ் கத்தோலிக்க பணியகத்தினால் ஒவ்வொரு வருடமும் கொண்டாடுகின்ற மருதமடு அன்னையின் திருவிழா கடந்த 17.08.2019 அன்று ஆன்மீக பணிய இயக்குனர் அருட்பணி. டக்ளஸ் மில்ரன் லோகு அடிகளார் தலைமையில் நடைபெற்றது

Comments are closed.