கரவை புனித அந்தோனியார் ஆலய வருடாந்த திருவிழா

பாதுகாவலரும் எங்களுக்காக பரிந்து பேசுபவருமான கரவை புனித அந்தோனியார் ஆலய வருடாந்த திருவிழா (13.06.2019) அமைதியான முறையில் நடைபெற்றது.

Comments are closed.