கொழும்பு கொச்சிக்கடை புனித அந்தோனியார் ஆலய திருவிழா – 185வது ஆண்டு

கொழும்பு கொச்சிக்கடை புனித அந்தோனியார் ஆலய திருவிழா (185வது ஆண்டு)

மீள் புனரமைக்கப் பட்டு புது பொலிவுடன்..

காலை ஆராதனை நிகழ்வு..

இம்முறை பலநிகழ்வுகள் இரத்து செய்யப்பட்டு மட்டுப்படுத்தப்பட்ட ஆராதன நிகழ்வுகளே மிக எளிமையான முறையில் இடம்பெற்றிருந்தது

Comments are closed.