மே 18இல் முள்ளிவாய்க்கால் கஞ்சி உண்போம்! – நண்பர்களுடனும் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள்

இனவழிப்பின் ஆயுதமாக பயன்படுத்தப்பட்ட உணவையே நினைவேந்தலின் வடிவமாக்குவோம்; மே 18இல் முள்ளிவாய்க்கால் கஞ்சி உண்போம்!

நண்பர்களுடனும் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள்

Comments are closed.