சந்தியோகு தியாகு காலமானார்..

உயரப்புலம் ஆனைக்கோட்டையைப் பிறப்பிடமாகவும் வசிப்பிடமாகவும் கொண்ட சந்தியோகு தியாகு 15-05-2019 (புதன்கிழமை)காலமானார்.அன்னாரின் குடும்பத்தினருக்கு எமது ஆழ்ந்த அனுதாபங்களைத் தெரிவிக்கின்றோம்

Comments are closed.