மே 6 : திங்கட்கிழமை. நற்செய்தி வாசகம்.

அழிந்து போகும் உணவுக்காக அல்ல; நிலைவாழ்வு தரும் அழியாத உணவுக்காகவே உழையுங்கள்.

+யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 6: 22-29

இயேசு ஐயாயிரம் பேருக்கு உணவு அளித்த பின், சீடர்கள் புறப்பட்ட கரையிலேயே மறுநாளும் மக்கள் கூட்டமாய் நின்றுகொண்டிருந்தார்கள். முந்தின நாள் ஒரு படகைத் தவிர வேறு படகு எதுவும் அங்கு இல்லை என்பதையும் அதில் இயேசுவின் சீடர்கள் மட்டும் போனார்களே அன்றி இயேசு அவர்களோடு அப்படகில் ஏறவில்லை என்பதையும் அவர்கள் கண்கூடாகப் பார்த்திருந்தார்கள்.

அப்போது, ஆண்டவர் கடவுளுக்கு நன்றி செலுத்திக் கொடுத்த உணவை மக்கள் உண்ட இடத்திற்கு அருகில், திபேரியாவிலிருந்து படகுகள் வந்து சேர்ந்தன. இயேசுவும் அவருடைய சீடரும் அங்கு இல்லை என்பதைக் கண்ட மக்கள் கூட்டமாய் அப்படகுகளில் ஏறி இயேசுவைத் தேடிக் கப்பர்நாகுமுக்குச் சென்றனர்.

அங்கு கடற்கரையில் அவர்கள் அவரைக் கண்டு, “ரபி, எப்போது இங்கு வந்தீர்?” என்று கேட்டார்கள்.

இயேசு மறுமொழியாக, “நீங்கள் அரும் அடையாளங்களைக் கண்டதால் அல்ல, மாறாக, அப்பங்களை வயிறார உண்டதால்தான் என்னைத் தேடுகிறீர்கள் என உறுதியாக உங்களுக்குச் சொல்கிறேன். அழிந்து போகும் உணவுக்காக உழைக்க வேண்டாம். நிலைவாழ்வு தரும் அழியாத உணவுக்காகவே உழையுங்கள். அவ்வுணவை மானிட மகன் உங்களுக்குக் கொடுப்பார். ஏனெனில் தந்தையாகிய கடவுள் அவருக்கே தம் அதிகாரத்தை அளித்துள்ளார்” என்றார்.

அவர்கள் அவரை நோக்கி, “எங்கள் செயல்கள் கடவுளுக்கு ஏற்றவையாக இருப்பதற்கு நாங்கள் என்ன செய்யவேண்டும்?” என்று கேட்டார்கள்.

இயேசு அவர்களைப் பார்த்து, “கடவுள் அனுப்பியவரை நம்புவதே கடவுளுக்கு ஏற்ற செயல்” என்றார்.

ஆண்டவரின் அருள்வாக்கு.

சிந்தனை:

நம்முடைய செயல்கள் கடவுளுக்கு ஏற்றவையாக இருக்க வேண்டும்.

நம்முடைய விருப்பத்தை செயலாற்றவே விரும்புகின்றோம்.

செயல்கள் சிறியவையோ பெரியவையோ, பல நேரத்தில் நாம் செய்யும் செயல்கள் அனைத்தும், நம்முடைய விருப்பத்தை நிறைவேற்றுவதாகவே அமைக்கின்றோம்.

கடவுளுக்கு ஏற்றவையாக மாற்ற நினைத்தால் மாத்திரமே செயல்கள் வெற்றி பெற முடியும்.

திருமணமோ, திருவிழாக்களோ, வீடுகட்டுமான பணியோ அல்லது எந்தவொரு செயலோ நாம் அவரிடம் ஓப்படைத்து, அவருடைய விருப்பத்தை அறிந்து செய்வதை விடுத்து, நம்முடைய விருப்பத்தை மாத்திரமே கவனத்தில் கொள்கின்றோம். நாள் பார்ப்பது, நேரம் பார்ப்பது, இவை கடவுளின் ஆசீரைப் பெற்றுத் தருமா?

நம் செய்கள் வெற்றி பெறாமல் போவதற்கு காரணம், அவருக்கு எற்புடையாவையாக்கி செய்யாமல் போவதால் தான்.

Comments are closed.