யாழ் – சாவகச்சேரி பகுதியில் மாதா சொரூபம் ஒன்று உடைக்கப்பட்டுள்ளது

யாழ்ப்பாணம் – சாவகச்சேரி பகுதியில் மாதா சொரூபம் ஒன்று உடைக்கப்பட்டுள்ளது.

சாவகச்சேரி கச்சாய் வீதியிலுள்ள ரோமன் கத்தோலிக்க தமிழ கலவன் பாடசாலைக்கு அருகில் வைக்கப்பட்டிருந்த மாதா சொரூபமே உடைக்கப்பட்டுள்ளது

Comments are closed.