பருத்துறை புனித தோமையார் ஆலயத்தில் உறுதிபூசுதல் அருட்சாதனம் வழங்கும் நிகழ்வு

பருத்துறை புனித தோமையார் ஆலயத்தில் உறுதிபூசுதல் அருட்சாதனம் வழங்கும் நிகழ்வு யாழ்ப்பாண மறைமாவட்ட ஆயர் அருட்கலாநிதி யஸ்ரின் பேணாட் ஞானப்பிரகாசம் ஆண்டகை அவர்களின் தலைமையில் நடைபெற்றது. இந்நிகழ்வு பங்கு தந்தை அருட்திரு யாவில் அடிகளாரின் ஒழுங்குபடுத்தலில் மிகவும் சிறப்பாக நடைபெற்றதுடன் 156 மாணவர்கள் உறுதிபூசுதல் அருட்சாதனத்தைப் பெற்றுக்கொண்டார்கள்.

Comments are closed.