அர்ச் தொன் போஸ்கோ தம் கனவில் கண்ட நரகக் காட்சிகள் பற்றி கூறுகிறார்

அர்ச். தொன் போஸ்கோ தாம் கண்ட நரகக் கனவில், சிவந்த தீச்சுவாலைகளால் ஒளிர்விக்கப்படும் பிசுபிசுப்பான, பச்சை நிறமுள்ள புகை, மலைகளை விட உயரமாய் எழுந்து நின்ற
பிரமாண்டமான நரகச் சுவர்களுக்குப் பின்னாலிருந்து எழுந்ததைத் தாம் கண்டதாகக் கூறுகிறார்,

இந்த நரகக் கனவின்போது, தமது காவல் தூதரின் கட்டாயத்தின் போரில் வெண்கலத்தால் ஆன, மிகப் பருமனான ஆயிரம் சுற்றுச் சுவர்களைக் கடந்து சென்று, அதனுள் இருந்த பெரும்
நெருப்புக் கடலாகிய நரகத்தையும், அதில் மூழ்கியிருந்த பசாசுக்களையும், சகல விதமான வாதைகளை அனுபவித்துக்கொண்டிருந்த பரிதாபத்திற்குரிய ஆன்மாக்களையும் பார்த்தபின், அர்ச். தொன்போஸ்கோ தம் தூதருடன் மீண்டும் அந்த ஆயிரம் சுவர்களின் கதவுகளைத் தாண்டி வெளியே வந்து கடைசிக் கதவுக்கு முன்பாக வந்து நின்றார். அப்போது, அர்ச். தொன் போஸ்கோ அந்தத்
கடைசிக் கதவைத் தொட்டு உணர வேண்டும் என்று அவருடைய தூதர் அவரை வற்புறுத்தினார்.
இனி அர்ச். தொன் போஸ்கோவே கூறுவதைக் கேட்போம்:

“ஆயினும் எனக்கு போதிய தைரியமில்லை. ஆகவே நான் பின்வாங்க முயன்றபோது, தூதர் என்னைப் பிடித்துக் கொண்டார். “முயற்சி செய்து பாரும்” என்று அவர் வற்புறுத்தினார். என்
கைகளை உறுதியாகப் பற்றிக் கொண்டு அவர் என்னை சுவரை நோக்கி இழுத்தார். “ஒரே ஒருமுறை தொடும், அப்போதுதான் நித்திய துன்பத்தின் சுவர்களைப் பார்த்ததாகவும், அவற்றைத்
தொட்டதாகவும் நீர் சொல்லிக் கொள்ளலாம். மேலும், முதல் சுவரே இந்த அளவுக்கு தாங்க முடியாததாக இருந்தால், கடைசிச் சுவர் எப்படி இருக்கும் என்பதை நீர் புரிந்துகொள்ளவும்
செய்யலாம். இந்தச் சுவரைப் பாரும்!” என்றார் அவர்.

நானும் அதைக் கூர்ந்து பார்த்தேன். அது நம்ப முடியாத அளவுக்கு பருமனாக இருந்தது.”இந்தச் சுவருக்கும், நிஜமான நரக நெருப்புக்கும் இடையில் ஆயிரம் சுவர்கள் இருக்கின்றன.ஒவ்வொரு சுவரும் ஓராயிரம் அளவீடுகள் பருமனானது, அடுத்த சுவரிலிருந்து சம அளவு தூரத்தில் இருப்பது. ஒரு அளவீடு என்பது ஆயிரம் மைல்கள். ஆகவே ( இந்தச் சுவர் நிஜமான நரக நெருப்பிலிருந்து பல கோடி மைல்கள் தொலைவில் இருக்கிறது.) இது நரகத்தின் ஒரு மிகத்
தொலைவான வெளி வளையம் மட்டுமே” என்று அவர் விளக்கினார்.

நான்ஓர் உள்ளுணர்வின் காரணமாகப் பின்னோக்கி நகர்ந்தேன். ஆனால் அவர் என்கையைப் பற்றிப் பிடித்து, அதைக் வலுக்கட்டாயமாகத் திறந்து, அந்த ஆயிரம் சுவர்களில் கடைசி சுவரின் மீது வைத்து அழுத்தினார். அந்த உணர்ச்சி எவ்வளவு கொடூர வேதனை தந்தது என்றால், நான் ஓர் அலறலோடு பின்னோக்கித் துள்ளிக் குதித்தேன். அதே கணத்தில் என் படுக்கையில் உட்கார்ந்திருப்பதை நான் உணர்ந்தேன். தேள் கொட்டியது போல என் கை வலித்துக் கொண்டிருந்தது. வலியைத் தணிப்பதற்காக நான் அதைத் தடவிக் கொடுத்துக் கொண்டே இருந்தேன்.
காலையில் நான் கண்விழித்தபோது, அது பயங்கரமாக வீங்கியிருந்ததைக் கவனித்தேன். கனவில்
தான் அந்தச் சுவரில் என் கரம் வைத்து அழுத்தப்பட்டது என்றாலும், அதை நான் எவ்வளவு நிஜமாக உணர்ந்தேன் என்றால், என் உள்ளங்கையின் தோல் உரிந்து வந்து விட்டது” என்று
அர்ச். தொன் போஸ்கோ தமது இந்த பயங்கர அனுபவத்தை விவரிக்கிறார்.

சேசு கிறிஸ்துவில் பிரியமுள்ள சகோதர சகோதரிகளே உண்மையான நரகத்திலிருந்து கோடிக்கணக்கான மைல்கள் தூரம் விலகியிருந்த அதன் கடைசிக் கதவைத் தொட்டதும் கூட இந்த அளவுக்கு வேதனை தரும் என்றால், நரக நெருப்பின் பயங்கரத்தைப் பற்றி எந்த வார்த்தைகளைக் கொண்டு விளக்க முடியும்! இப்போதே நம் பாவத்திற்கு மனம் வருந்தி மன்னிப்புக் கேட்டு பரிசுத்த வாழ்வு வழ வரம் வேண்டி பரிசுத்த தேவமாதாவின் உதவியை வேண்டுவோம்

Comments are closed.