உலக மக்கள் தொகையில் 17.7 விழுக்காடு கத்தோலிக்கர்

உலகெங்கிலும் வாழும் 740 கோடியே, 80 இலட்சம் மக்களில், 131 கோடியே 30 இலட்சம் கத்தோலிக்கர்கள் உள்ளனர்

Comments are closed.