கருணைக் கொலை எதிர்க்கும் பிரான்ஸ் ஆயர்கள்

பிரான்ஸ் நாட்டின் 118 ஆயர்கள் இணைந்து வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், தற்கொலைகளை ஆதரிக்கும் மனப்போக்கிற்கு எதிர்ப்பு தெரிவிக்கும் அதேவேளை, மனித வாழ்வின் கடைசி காலத்தில் வழங்கப்படவேண்டிய அக்கறையை வலியுறுத்தியுள்ளனர் ஆயர்கள்.

வாழ்வின் கடைசி காலத்தில், இயலாமையில் வாழும் மக்கள் மீது அக்கறையை செலுத்தவேண்டிய சமூகம், அவர்களின் வாழ்வை முடிப்பதற்கு துணைபோவது ஏற்றுக்கொள்ளப்படமுடியாதது என உரைக்கிறது, ஆயர்களின் அறிக்கை.

ஐரோப்பாவில் நிலவிவரும், கருணைக்கொலை மனப்போக்கையும் தாண்டி, பல மருத்துவர்கள், இறுதி கட்ட நோயாளிகளுக்கு சிறப்புச் சேவையாற்றி வருவது குறித்து தங்கள் பாராட்டுக்களையும் வெளியிட்டுள்ளனர், பிரான்ஸ் ஆயர்கள்.

வாழ்வின் கடைசிகால அமைதிக்கு உறுதி வழங்கும் சட்டங்கள் மதிக்கப்படாமல், கருணைக் கொலைகளுக்கு ஆதரவு வழங்குவதற்கான முயற்சி, சட்டத்தை மதிக்காத நிலையையும், நோயாளிகளின் உரிமைகள் மதிக்கப்படாத நிலையையும் வெளிப்படுத்துவதாக உள்ளது என, தங்கள் கவலையை வெளியிட்டுள்ளனர் ஆயர்கள்.

Comments are closed.