திருகோணமலை மறைமாவட்டத்தில் இன்று ஆரம்பமாகி நடைபெறும் 74வது தேசிய இளையோர் ஒன்றுகூடல்

திருகோணமலை மறைமாவட்டத்தில் இன்று (30.11. 2018) ஆரம்பமாகி நடைபெறும் 74வது தேசிய இளையோர் ஒன்றுகூடலில் யாழ்ப்பாணம் மறைமாவட்ட இளையோர் ஒன்றிய உறுப்பினர்கள்

Jaffna RC Dioceseis 

Comments are closed.