அதிஸ்டலாப சீட்டிலுப்பில் வெற்றிபெற்றோர் பரிசுகளைப் பெற்றுக்கொண்டனர்

bdr

அதிஸ்டலாப சீட்டிலுப்பில் வெற்றியீட்டியோர் …

முதலாம் பரிசு.. சைக்கிள் .கணேசலிங்கம்,சங்கத்தானை,சாவகச்சேரி.(அன்பளிப்பு ]

இரண்டாம் பரிசு.பூவர் செற்  சிறிராம் சுதா,குழப்பிட்டி றோட் ,கொக்குவில்(அன்பளிப்பு ]

 

 

 

 

 

 

மூன்றாம் பரிசு .. மிக்சி கிறைன்டர் அருள்குளோபல்,பிரவுன் றோட்

மற்றும் ஆறுதல் பரிசுகள் பெற்றோர்

Comments are closed.