இன்று க. பொ. த உயர் தரம் எழுதிய மாணவர்களுக்கான தலைமைத்துவ பயிற்சி

இன்று க. பொ. த உயர் தரம் எழுதிய மாணவர்களுக்கான தலைமைத்துவ பயிற்சியின் முதல் நாள் நிகழ்வின் சில பதிவுகள் இப் பயிற்சியில் 50 ற்கு மேற்பட்ட இளையோர் கலந்து கொண்டனர்

Comments are closed.