தேசிய இளையோர் தின சிறப்புத் திருப்பலியைத் தொடர்ந்து, பங்கு இளையோரை, மறைமாவட்ட இளையோர் ஆனணக்குழு இயக்குனர் சந்தித்து வழிகாட்டல் கருத்துப் பகிர்வு ஒன்றை நடத்தினார்

Comments are closed.