ஆனைக்கோட்டை அடைக்கல நாயகி ஆலய திருநாளை முன்னிட்டு இளைஞர் மன்றத்தால் நடாத்தப்பட்ட மரதன் ஓட்டம் – படங்கள்

ஆனைக்கோட்டை அடைக்கல நாயகி ஆலய திருநாளை முன்னிட்டு இளைஞர் மன்றத்தால் நடாத்தப்பட்ட மரதன் ஓட்டம் படங்கள்
முதலாம் இடம்        –  அ.கமில்ரன்
இரண்டாம் இடம்    –  அ.அஜித்
மூன்றாம் இடம்       –  ம.அன்ரனி

  

Comments are closed.