மறையுரைச் சிந்தனை (ஆகஸ்டு 29)

கோதுமை மணி மண்ணில் விழுந்து மடிந்தால் ஒழிய அது அப்படியேதான் இருக்கும். மடிந்தால்தான் அது மிகுந்த விளைச்சலைக் கொடுக்கும். (யோவான் 12)

இன்று திருச்சபையானது தூய திருமுழுக்கு யோவானுடைய பாடுகளை நினைவுகூர்ந்து பார்க்கிறது. ஆண்டவருக்காக வழியை ஆயத்தம் செய்தவர், பாலைவனத்தில் ஒலித்த குரல், இயேசுவுக்கு திருமுழுக்குக் கொடுத்தவர், இயேசுவை மக்களுக்கு சுட்டிக்காட்டியவர், இறுதி இறைவாக்கினர் போன்ற பல்வேறு சிறப்புகளுக்குச் சொந்தக்காரரான இவரது பாடுகளை நினைவுகூர்ந்து பார்ப்பது நாம் நமது விசுவாசகத்தில் வளர்வதற்குப் பேருதவியாக இருக்கும் என்பதில் எந்தவித சந்தேகமும் இல்லை.

திருமுழுக்கு யோவான் ஆண்டவருடைய கைவன்மையையும், எலியா இறைவாக்கினரின் உளப்பாங்கையும் பெற்றிருந்தவர் (லூக் 1:17) அதன்மூலம் மக்களை மனமாற்றத்திற்கு இட்டுச் சென்றவர். குறிப்பாக உண்மையை உரக்கச் சொன்னவர். அதற்காக தன்னுடைய உயிரையும் விலையாகத் தந்தவர்.

ஏரோது தன்னுடைய சகோதரனான பிலிப்பின் மனைவியோடு வாழ்வதைப் பார்த்த திருமுழுக்கு யோவான் அவனிடம், நீ உன்னுடைய சகோதரனின் மனைவியோடு வாழ்வது முறையல்ல’ என்று அவனுடைய தவறைச் சுட்டிக்காட்டுகிறார். அதற்கு விலையாக தன்னுடைய உயிரையே தருகிறார். இவ்வாறு அவர் எப்படிப்பட்டட் துன்பம் வந்தாலும் உண்மையைத் துணிச்சலாக அறிவிக்க வேண்டும் என்பதற்கு மிகச் சிறந்த எடுத்துக்காட்டாக விளங்குகின்றார்.

இயேசுவின் வழியின் நடக்கும் நாம் ஒவ்வொருவரும் உண்மையின் வழியில் நடந்து உண்மைக்குச் சான்று பகரவேண்டும்.

இந்நேரத்தில் அமெரிக்காவில் இருந்த கறுப்பின மக்களின் விடுதலைக்காகப் போராடிய மாட்டின் லூதர் கிங் என்பவரை நினைத்துப் பார்ப்பது மிகவும் பொருத்தமானதாக இருக்கும். மார்டின் லூதர் கிங் வெள்ளை இனத்தவரால் கறுப்பினத்தவருக்கு நேர்ந்த கொடுமைகளையும், அடக்குமுறைகளையும் துணிச்சலோடு எடுத்துரைத்தார். இதனால் அவர் பல்வேறு எதிர்ப்புகளைச் சந்தித்தார். ஆனாலும் அவர் சாவைக் கண்டு கலங்காமல் தான் மேற்கொண்ட பணியில் மிகவும் உறுதியாக இருந்தார்.

1968 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 4 ஆம் தேதி, அதாவது அவர் துப்பாக்கியால் சுடப்பட்டு கொல்லப்படுவதற்கு முந்தின நாள் திரண்டிருந்த மக்களைப் பார்த்துப் பேசினார், “அன்பார்ந்த மக்களே! என்னுடைய சாவு நெருங்கி வருவதை நான் நன்றாகவே உணர்கிறேன். ஆனாலும் நான் சாவைக் குறித்துக் கவலைப்படவில்லை. எனக்கு முன்பாக வாக்களிக்கப்பட்ட நாடு (கறுப்பினத்தவர் எல்லா உரிமையையும் பெற்று அமைதியாக வாழும் நாடு) மிகத் தெளிவாகத் தெரிகிறது. அந்நாட்டில் நான் நுழைவேனோ இல்லையோ, என்னுடைய மக்கள் நுழைவார்கள். அந்த நம்பிக்கை எனக்கிருக்கிறது” என்று.

அவர் சொன்னது போன்று 1968 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 5 ஆம் நாள் மார்டின் லூதர் கிங் பகைவரால் துப்பாக்கியில் சுடப்பட்டு, கொல்லப்பட்டார். அவர் எதிர்பார்த்த கருப்பினத்தவரும் சம உரிமை பெற்று வாழும் நாட்டில் அவர் வாழ முடியாவிட்டாலும்கூட, அவர் கண்ட கனவு சில ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு நிறைவேறியது. இவ்வாறு அவர் உண்மையை உரக்கச் சொன்னதற்கு மிகச் சிறந்த எடுத்துக்காட்டாக விளங்குகின்றார்.

திருமுழுக்கு யோவானும் தான் அரசனின் தவற்றைச் சுட்டிக்காட்டுகிறோம் என்றெல்லாம் நினைத்துக் கவலைப்படவில்லை. குற்றம் என்றால் குற்றம்தான். அது யார் செய்தால் என்ன? என்பதில் மிகத் தெளிவாக இருந்து, உண்மையை எடுத்துரைத்து இயேசுவுக்கு சான்று பகர்ந்தார்.

அடுத்ததாக திருமுழுக்கு யோவானிடமிருந்து நாம் கற்றுக்கொள்ளவேண்டிய பாடம் அவரிடம் விளங்கிய நேர்மையும், தூய்மையுமே ஆகும். நற்செய்தியில் திருமுழுக்கு யோவான் நேர்மையும், தூய்மையும் உள்ளவராக விளங்கியதால் ஏரோது அவரைக் கண்டு அஞ்சுகிறார். நாம் நம்முடைய வாழ்வில் நேர்மையோடும், தூய்மையோடு விளங்கினோம் என்றால் நமது வாழ்வு மிகச்சிறந்த சாட்சிய வாழ்வாக இருக்கும் என்பதில் எந்தவித சங்கமும் இல்லை.

விவிலியத்தில் கடவுள்தான் தூய்மைக்கு எடுத்துக்காட்டாக விளங்குகின்றார். தூய்மை என்பது அவருடைய தனிப்பட்ட குணம். அதனால்தான் லேவியர் புத்தகம் 19:2ல் வாசிக்கின்றோம், “உங்கள் கடவுளும் ஆண்டவருமான நான் தூயவராக இருப்பது போல நீங்களும் தூயவராக இருங்கள்” என்று. எனவே கடவுளின் பிள்ளைகளாகிய நாம் தூயவர்களாக இருக்க முயற்சிப்போம்.

பல நேரங்கில் நாம் நமது சிந்தனையால், சொல்லால், செயலால் பாவம் செய்து, கடவுளை விட்டு வெகுதொலைவில் போய்விடுகிறோம். எனவே நாம் நம்மிடம் இருக்கும் பாவத்தை விட்டுவிட்டு திருமுழுக்கு யோவானைப் போன்று தூயவர்களாக வாழ முயற்சிப்போம்.

இயேசு கூறுவார், “தூய்மையான உள்ளத்தோர் பேறுபெற்றோர் ஏனெனில் அவர்கள் கடவுளைக் காண்பார்கள்” என்று. நாம் திருமுழுக்கு யோவானைப் போன்று தூயவர்களாகவும், உண்மைக்குக் சான்று பகர்பவர்களாகவும் இருப்போம். அதன்வழியாக இறையருள் நிறைவாய் பெறுவோம்

Comments are closed.