பொது நிலையினர் தேசிய மகாநாடு கண்டி அம்பிரியா தேசிய குருத்துவ கல்லூரியில்

25.08.2018 அன்று பொது நிலையினர் தேசிய மகாநாடு கண்டி அம்பிரியா தேசிய குருத்துவ கல்லூரியில் நடைபெற்றது இம் மகாநாட்டில் யாழ் மறைமாவட்ட இளையோர் ஒன்றியம் சார்பாக 2 இளைஞர்கள் கலந்து கொண்டனர்

Comments are closed.