புனித அன்னம்மாள் ஆலய வருடாந்த திருவிழா திருப்பலியானது இன்று காலை மட்டக்களப்பு மறைமாவட்ட ஆயர் அருட்கலாநிதி பொன்னையா யோசப் ஆண்டகை தலைமையில் ஓப்புகொடுக்கப்பட்டது

புனித அன்னம்மாள் ஆலய வருடாந்த திருவிழா திருப்பலியானது இன்று காலை மட்டக்களப்பு மறைமாவட்ட ஆயர் அருட்கலாநிதி பொன்னையா யோசப் ஆண்டகை தலைமையில் ஓப்புகொடுக்கப்பட்டது

 

Comments are closed.