இளையோர் மாநாடு- கிளிநொச்சி

இளையோர் மாநாடு
‘இறைதிட்டம் தேடும் இளையோர் பயணம்’ எனும் மையக்கருவில் இளையோர் ஆண்டை சிறப்பிக்கும் முகமாக இளையோருக்கான மாநாடு.
இடம் : ஆரோபணம் சிறுவர் இல்லம், கிளிநொச்சி.
காலம் : இம்மாதம் 22,23,24 திகதிகளில்
ஆரம்பம் : 22ம் திகதி மாலை 6.00 மணி
முதல் நாள் நிகழ்வுகள்

Comments are closed.