குரு முதல்வர் அருட்தந்தை உயர்திரு கிங்ஸிலி றொபட் அடிகளாருக்கு இனிய பிறந்த தின நல் வாழ்த்துக்கள்

மதிப்புக்குரிய குரு முதல்வர் அருட்தந்தை உயர்திரு கிங்ஸிலி றொபட் அடிகளாருக்கு இனிய பிறந்த தின நல் வாழ்த்துக்கள். தங்கள் அருட்பணி தொடரட்டும்…
நாளும் வரும் நாட்களும் இனிதாகட்டும்

 

 

 

 

Comments are closed.