குருதியில் குளித்த முள்ளிவாய்க்கால் மண் இன்று கண்ணீரில் நனைகிறது

வலிகளின் துயர்சுமந்த விழிகளில் வழியும் கண்ணீரைத் துடைக்க மென் விரல்கள் வேண்டும் வெற்றுக் கோசங்களல்ல

Comments are closed.