முள்ளிவாய்க்காலில் இறந்தோருக்கான நினைவுத் திருப்பலி புனித சின்னப்பர் ஆலயயம், முள்ளிவாய்க்காலில் ஓப்புக்கொடுக்கப்படும்

முள்ளிவாய்க்காலில் இறந்தோருக்கான நினைவுத் திருப்பலி
காலம்: 18.05.2018 நாளை மாலை 5.00 மணி
இடம்: புனித சின்னப்பர் ஆலயயம், முள்ளிவாய்க்கால்
யாழ்.மறைமாவட்ட குருமுதல்வர் பா.யோ.ஜெபரட்ணம் தலைமையில் ஓப்புக்கொடுக்கப்படும்.
தகவல்- 
அருள்பணி அ. ஜோர்ஜ்
முல்லைத்தீவு பங்குத்தந்தை

Comments are closed.