பெரியபுல்லுமலை புனித ஜெபமாலை அன்னை திருத்தல கொடியேற்றம் மற்றும் நவநாள் திருப்பலி -படங்கள்

 

 கிழக்கிலங்கையில் வரலாற்று சிறப்புமிக்க சின்னமடு என அழைக்கப்படும் பெரியபுல்லுமலை புனித ஜெபமாலை அன்னை திருத்தல கொடியேற்றம் மற்றும் நவநாள் திருப்பலி இன்று இடம்பெற்றது

Comments are closed.