ஞாயிறு மறைபாடசாலை கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது.தனியார் கல்வி நிலையங்கள் ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் விடுமுறை வழங்க வேண்டுகோள்

கருதினால் மல்கம் றஞ்சித் ஆண்டகை அமைச்சரவையில் வேண்டுகோள்

Comments are closed.