துன்ப இருளில் இறைவன் நம் அருகில் – திருத்தந்தை

உறவுகளை இழந்து வாடும் துன்பமான நேரங்களில் இறைவன் நம் செபத்தைக் கேட்கவில்லை என்று தோன்றினாலும், துன்ப இருளில் அவர்…

மார்ச் 25 : கிறிஸ்து பிறப்பின் அறிவிப்பு பெருவிழா

இதோ, கருவுற்றிருக்கும் அந்த கன்னிப் பெண் ஓர் ஆண்மகவைப் பெற்றெடுப்பார். இறைவாக்கினர் எசாயா நூலிலிருந்து…

சான்று பகர்தலே நற்செய்தி அறிவித்தலின் முதல் வழி

உரோம் நகரில் குளிர் காலம் ஓரளவு முடிவுக்கு வந்து இளவேனிற்காலம் துவங்கியுள்ளது. இலைகளைத் துறந்து, வறட்சியாகக்…

அன்னையின் மாசற்ற இதயத்திற்கு நம்மை அர்ப்பணிப்போம் : திருத்தந்தை

அமைதியின் அரசியாம் அன்னை மரியாவிடம் இறைவேண்டல் செய்வதில் ஒருபோதும் சோர்வடைய வேண்டாம் என்றும், இந்த நாள்களில்,…

இறை மக்கள் குடும்பமாக இல்லங்களில் அமர்ந்து செபிக்க வேண்டிய இன்றைய செபமாலைக்…

துயர்நிறை மறையுண்மைகள்.* *1. கெத்சமணித் தோட்டத்தில் இயேசு இரத்த வியர்வை வியர்த்ததைத் தியானித்து,*…

வாழ்வுதரும்வார்த்தை (மார்ச் 24) தவக் காலத்தின் நான்காம் வாரம் வெள்ளிக்கிழமை

எதிர்ப்பும் இறை பராமரிப்பும்! தம் அடியாரோடு உடனிருக்கும் ஆண்டவர்! கடவுளின் பணிக்கென வந்துவிட்டால்…

மக்களில் மகிழ்ச்சியை விதைப்பவர்களாகச் செயல்படுவோம்

ஊர் ஊராகச் சென்று மக்களுக்கு கேளிக்கை நிகழ்ச்சிகளை வழங்கும் இத்தாலியக் குழுவின் அங்கத்தினர்களை திங்களன்று காலை…

இறை மக்கள் குடும்பமாக இல்லங்களில் அமர்ந்து செபிக்க வேண்டிய இன்றைய செபமாலைக்…

துயர்நிறை மறையுண்மைகள். 1. கெத்சமணித் தோட்டத்தில் இயேசு இரத்த வியர்வை வியர்த்ததைத் தியானித்து, இன்றையத்…