இறைவனைத் தேடுவதில் சோர்வடையா விசுவாசத்தின் அருள்

இறைவனைத் தேடுவதில் எப்போதும் சோர்வடையாத விசுவாசத்தின் அருளை நாடுவோம், ஏனெனில், இறைவன் எப்போதும் நம் அருகே…

இறை மக்கள் குடும்பமாக இல்லங்களில் அமர்ந்து செபிக்க வேண்டிய இன்றைய செபமாலைக்…

மகிழ்ச்சி நிறை மறையுண்மைகள். 1. தேவமாதாவுக்கு கபிரியல் அதிதூதர் காட்சி அளித்து மங்கள வார்த்தை சொன்னதைத்…

கடவுள் நம்மீது காட்டும் பேரன்பை ஏற்று வாழ்வதால்

கடவுள் நம்மீது காட்டும் பேரன்பை ஏற்று வாழ்வதால், வாழ்க்கையில் கிடைக்கும் நன்மைகளைச் சுட்டிக்காட்டி, திருத்தந்தை…

இறை மக்கள் குடும்பமாக இல்லங்களில் அமர்ந்து செபிக்க வேண்டிய இன்றைய செபமாலைக்…

மகிழ்ச்சி நிறை மறையுண்மைகள். 1. தேவமாதாவுக்கு கபிரியல் அதிதூதர் காட்சி அளித்து மங்கள வார்த்தை சொன்னதைத்…

உலகில் 320 கோடி மக்களின் வாழ்வு பாதிக்கப்பட்டுள்ளது – ஐ.நா. பொதுச்செயலர் கூட்டேரஸ்

வறட்சியால் 320 கோடி மக்களின் வாழ்வு மேலும், ஜூன் 17, இவ்வியாழனன்று கடைப்பிடிக்கப்பட்ட, பாலைநிலங்கள் அதிகரிப்பு…

இலங்கை கிறிஸ்தவ தலைவர்கள்: உலக அளவில்

இலங்கையில் கோவிட்-19 பெருந்தொற்று காரணமாக, கடினமான பொருளாதார மற்றும், சமுதாய நெருக்கடிகளை எதிர்கொள்ளும் மக்களுக்கு,…