அனைவரும் உடன்பிறந்தோர்” – கிறிஸ்தவர்களின் கனவு

இவ்வுலகை ஒருங்கிணைக்க கிறிஸ்தவர்கள் காணும் கனவாக, திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் அவர்கள் எழுதியுள்ள "அனைவரும்…

உலக அமைதிக்காக, பன்னாட்டு, பல்சமயக் கூட்டம்

1986ம் ஆண்டு, திருத்தந்தை புனித இரண்டாம் யோவான் பவுல் அவர்கள் உலகின் பல்வேறு மதத்தலைவர்களுடன், அமைதிவேண்டி, அசிசி…

ஞாயிறும், திங்களும், 10 இலட்சம் குழந்தைகளின் செபமாலை

ஆறுதலின் அன்னையாம் அன்னைமரியாவை நோக்கி செபிக்க செபமாலையை கரங்களில் ஏந்துவோம் என்ற அழைப்புடன், திருத்தந்தை…