ஒப்புரவு அருளடையாளம், மகிழ்வின் அருளடையாளமாக

ஒப்புரவு அருளடையாளம், மகிழ்வின் ஓர் அருளடையாளம் என்றும், அது விண்ணகத்திலும் மண்ணகத்திலும் கொண்டாடப்படும் ஒரு விழா…

இறை மக்கள் குடும்பமாக இல்லங்களில் அமர்ந்து செபிக்க வேண்டிய இன்றைய செபமாலைக்…

துயர்நிறை மறையுண்மைகள். 1. கெத்சமணித் தோட்டத்தில் இயேசு இரத்த வியர்வை வியர்த்ததைத் தியானித்து, இன்றையத்…

பொதுநிலையினரின் பணிகளுக்காக திருத்தந்தையின் நன்றி

கல்வி, நலவாழ்வுத்துறை, சமுதாய ஈடுபாடு என்ற ஒவ்வொருநாள் அம்சங்களிலும் நற்செய்திக்கு சான்றுபகரும் வண்ணம்…

இறை மக்கள் குடும்பமாக இல்லங்களில் அமர்ந்து செபிக்க வேண்டிய இன்றைய செபமாலைக்…

ஒளி நிறை மறையுண்மைகள். 1. இயேசு யோர்தான் ஆற்றங்கரையில் திருமுழுக்குப் பெற்றதைத் தியானித்து, இன்றையத்…

துயருறும் அன்னை மரியா திருத்தல வளாகத்தில் திருப்பலி

திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் அவர்களின் 34வது வெளிநாட்டுத் திருத்தூதுப் பயணத்தின் நிறைவு நாள். இந்நாளில், திருத்தந்தை,…