5,00,000த்தை நினைவுகூருகிறோம்: கோவிட்-19 நினைவு நிகழ்வு

அமெரிக்க ஐக்கிய நாட்டில் கோவிட்-19 பெருந்தொற்றின் விளைவாக இறந்தோரின் எண்ணிக்கை, 5,00,000த்தைத் தாண்டியதையடுத்து,…

மனித உரிமைகளை பாதுகாப்பது குறித்த அர்ப்பணம்

உலகின் பொருளாதார, சமுதாய, மற்றும் நல அமைப்பு முறைகளில் பாதிப்புக்களைக் கொண்டுள்ள கோவிட்-19 பெருந்தொற்று, மனித…

இறை மக்கள் குடும்பமாக இல்லங்களில் அமர்ந்து செபிக்க வேண்டிய இன்றைய செபமாலைக்…

துயர்நிறை மறையுண்மைகள். 1. கெத்சமணித் தோட்டத்தில் இயேசு இரத்த வியர்வை வியர்த்ததைத் தியானித்து, இன்றைய…