ஆயுத மோதல்களால் சுற்றுச்சூழலுக்கு ஏற்படும் ஆபத்து

ஆயுதம் தாங்கிய மோதல்களால் சுற்றுச்சூழலுக்கு ஏற்படும் ஆபத்துக்களிலிருந்து நம்மையேக் காப்பது குறித்த ஒப்பந்தம்,…

இறந்தோருக்காக செபிக்க அழைக்கும் திருத்தந்தை

நவம்பர் 6 இப்புதனன்று திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் அவர்கள் வழங்கிய மறைக்கல்வி உரையின் இறுதியில், இந்த நவம்பர் மாதத்தில்…

புதன் மறைக்கல்வியுரை : யாரென்று அறியாது வழிபட்ட தெய்வம்

துவக்க கால கிறிஸ்தவர்களின், குறிப்பாக, இயேசுவின் சீடர்களின் மறைத்தூதுப் பணிகள் குறித்து, திருத்தூதர் பணி நூலில்…

புனிதத்துவம் என்பது ஒரு கொடையும் கனியும்

புனிதத்துவம் என்பது ஒரு கொடையும் கனியுமாகும் என்ற கருத்தை மையமாக வைத்து இத்திங்களன்று தன் டுவிட்டர் செய்தியை…